top of page

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) kabulü ile ülkemizde kişisel verilerin korunması açısından yeni bir döneme girilmiştir.

Hakkında

Nitekim Avrupa’da yürürlükte bulunan Genel Veri Koruma Regulasyonu (“GDPR”) uyumluluğu kapsamındaki KVKK, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler açısından yeni sorumluluklar ve kişisel verileri işlenen kişiler için önemli haklar doğurmuştur.

 

 KVKK, tüm veri işleyenleri kapsamakla beraber, tüm veri işleyenlerin KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerin korunması için gereken önlemleri alması ve ilgili mevzuat kapsamında uyum çalışmaları gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Büromuz, müvekkillerine KVKK konusunda müvekkillerin sektörleri ve özellikleri göz önünde bulundurularak bu konuda gereken her türlü hukuki hizmeti vermektedir:

  • KVKK’ya uyum kapsamında hukuki bakımdan aksiyon alınması gereken her konuda danışmanlık hizmeti verilmesi,

  • İlgili mevzuat kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi,

  • KVKK’nın ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklere uyumlu hale gelmek adına KVKK uyumluluk projelerinin yürütülmesi, bu kapsamda şirket incelemesi yapılması suretiyle kişisel verilerin tespit edilmesi, kişisel veri envanterinin çıkarılması, kişisel veri işleme amaçlarının belirlenmesi ve hukuka uygunluk denetimi, Veri Saklama ve İmha Politikası hazırlanması, Verbis’e kayıt konusunda destek verilmesi,

  • İşyerindeki süreçlerin kişisel verilerin korunması mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi

  • Müvekkillerin müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve gözden geçirilmesi,

  • KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyum sağlanması için şirket içi eğitimlerin sunulması,

  • Kişisel veriler ile ilgili soruşturma ve davalarda müvekkillerin temsil edilmesi ve bu konuda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi

bottom of page