top of page

Aile Hukuku

Bireylerin evlilik, evlat edinme (edinilme) veya doğum yolu gibi yollarla dahil oldukları aile birliğin korunması amacı ile oluşturulan aile hukuku, aile birliği içerisinde cereyan eden hukuka konu olan değişiklikler, veya aile bireyleri arasında yaşanan çeşitli uyuşmazlıkların söz konusu olması halinde devreye girmektedir.

Hakkında

Özellikle aile bireyleri arasında yaşanan sürtüşmelerin aile birliğinin devamını imkânsız kıldığı durumlarda, velayet, taşınır ve taşınmaz malların paylaşılması,maddi ve manevi tazminat, nafaka gibi hukuka konu sujeler devreye girmektedir. Psikolojik sürecin oldukça yorucu olabildiği aile hukuku’unun konusuna giren boşanma gibi vakıaların en az maddi ve manevi hasarla atlatılması için gereken hassas süreçlerin yönetimi konusunda büromuz müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

 • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları

 • Nişanın bozulmasından kaynaklı maddi, manevi tazminat davaları

 • Mal paylaşım davaları

 • Nafaka davaları

 • Velayet ve vesayet davaları

 • Uluslar arası boyutta çocuk kaçırma davaları

 • Babalık davaları ve nesebin reddi davalar

 • Evlat edinme işlemleri

 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları
  boşanma kararlarının tanınması ve tenfiz

 • Ailenin korunmasına dair kanun gereği davalar

bottom of page