top of page

Ceza Hukuku

Sosyolojik ve finansal faktörler hukuki anlaşmazlıkların yanı sıra soruşturma ve kovuşturmaların da yapılmasına, suç ve suç kapsamına alınan eylemlerin fail veya mağdur yaratmasına sebebiyet vermektedir.

Hakkında

Ceza yargılama sürecinin, süreç sonunda gündeme gelmesi olası yaptırımların ciddiyeti sebebi ile ekstra bir özen, ilgi ve uzmanlık gerektirdiği aşikardır. Büromuz Türkiye’nin en önde gelen danışmanları ile birlikte yürüttüğü ceza davalarının yalnızca hukuki kısmının değil, psikolojik olarak oldukça ağır olabilen hassas sürecinin yürütülmesinde uzman ekibi ile müvekkillerine hizmet etmektedir.

 • Suç duyurusunda bulunma, Cumhuriyet Savcılığı hazırlık soruşturması sırasındaki takip ve gerekli müdahalelerde bulunmak

 • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması

 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması

 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması

 • Bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması

 • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi

 • Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi

 • Trafik kazalarından kaynaklanan, ceza davaları, kusur oranına karşı itiraz ve tespitler,

 • Kambiyo mevzuatı ile fikri ve sınai mülkiyet haklarından kaynaklanan cezai takipler ve davalar

 • Sabıka kayıtlarının ve sicillerin zaman aşımı vs. hukuki nedenlerle silinmesi talepleri

 • İcra ve iflas hukukundan ve diğer özel kanunlarla düzenlenen cezai müeyyideler için şikayet ve dava takibi

 • Hakaret, iftira ve dolandırıcılık konularında zararın giderilmesi 

 • Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılması

bottom of page