top of page

İdare Hukuku

Hakkında

 • Tam yargı davası ve tazminat davaları

 • Ecri-misil davaları

 • Vergi davaları

 • İptal davaları

 • İmar planı iptal ve itiraz davaları

 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar

 • İdari para cezaları, itiraz süreçleri & iptal davaları

 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları

 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları

 • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları ve imar davaları

 • İdari sözleşmelerden doğan davalar

bottom of page