top of page

Gayrimenkul Hukuku

Büromuz müvekkillerinin projelerinden elde edecekleri gelirleri maksimize ve bu tutarları tahsil etmeleri doğrultusunda hukuki hizmet sunmayı amaç edinmiştir.

Hakkında

Gayrimenkulün finansmanı, gayrimenkul yatırımları, geliştirme ve inşaat işlerinden; gayrimenkulün satışına, yönetimine, kiralamasına ve franchise işlemlerine kadar çeşitli noktalarda hukuki destek sunmaktayız. Büromuz, hukuki uyuşmazlıkları asgari düzeyde tutmayı
amaçlamakla birlikte; uyuşmazlık ortaya çıktığı takdirde, mümkün olan en iyi şekilde hukuki temsil hizmeti sunmaktadır.

 

Stratejik yaklaşımlarımız neticesinde, kira sözleşmeleri için gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, müvekkilimizin hukuki menfaatine en uygun hükümler üzerinde anlaşma sağlayabilmekteyiz. 

 • Taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun rutin ve diğer işlemlerinin ifası

 • Gayrimenkuller üzerinde ipotek, intifa hakkı, irtifak hakkı, üst hakkı, oturma hakkı, kaynak hakkı, geçit hakkı, alım, önalım, gerialım hakları tesisi ve terkini

 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması sonrası geçerlilik süresi boyunca yönetimi

 • Gayrimenkul konularından doğan hukuki ihtilaflarda temsil

 • Tapu ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmaları gerçekleştirilmesi

 • Yatırım yapılması düşünülen taşınmazla ilgili açılmış ve halen devam eden idari ve adli davalar, bu davalara bağlı ihtiyati tedbir ve hacizlerin incelenmesi ve takyidatların hukuki mahiyetlerinin tespiti

 • Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmeleri hazırlanması

 • Tapu iptal ve tescil davaları

 • Tezyid-i bedel, şuyulandırma bedelinin arttırılması ve kamulaştırma davalarında temsil

 • Toplu konut projeleri, kooperatifler, kat mülkiyeti kurulması ve uyuşmazlıkları, vakıf taşınmaz tahsis işlemleri ve mortgage işlemlerinde danışmanlık

 • İmar plan değişiklikleri ile ilgili idari süreçlerin takibi ve istenilmesi durumunda iptali 

 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunu denetlenmesi

 • Yabancıların mülk edinmesi konusunda danışmanlık hizmeti ve süreç takibi

bottom of page