top of page

Borçlar Hukuku

Genel bir bakış açısı ile bakıldığında, hemen her hukuki işlemin konusuna girdiği borçlar hukukunun devreye girdiği konular özellikle alım, satım, kiralama başta olmak üzere her türlü sözleşme, sözleşeme öncesi ve sonrası sorumluluklar,  maddi ve manevi tazminat talepleri olarak sıralanabilir.

Hakkında

Büromuzun en etkin olduğu alanlardan birisi olan borçlar hukuku çerçevesinde işlem konusuna göre danışmanlık verilmesi, sözleşme hazırlanması, incelenmesi ve revizesi, gibi önleyici hukuk hizmetleri ile birçok mağduriyetin önüne geçilebilmekte, zararla örtüşen gerçekçi tazminat talepleri ile uğranan zararlar telafi edilebilmektedir.

  • Haksız fiil, maddi ve manevi tazminat davaları

  • Sözleşmeler hukuku, sözleşmeden doğan alacak davaları, faiz ve munzam zarar davaları

  • Kusur sorumluluğundan ve kusursuz sorumluluktan doğan tazminat davaları

  • Alacağın temliki

  • İnşaat hukuku, istisna akdinden kaynaklanan alacak davaları

  • Adi ortaklıkların kurulması, ortak girişimin tasfiyesi, ortaklar arası alacak davaları

bottom of page