top of page

Anayasa ve AİHM Bireysel Başvuru

Hakkında

Büromuz, bünyesinde bulunan uzman hukukçu kadrosu ile birlikte gerek Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuru sürecinde, gerekse uygun tüm iç hukuk yolları tüketildikten sonra, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvuru sürecinde müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerini bu süreçlerde gerektiği gibi temsil etmektedir.

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin gereği gibi uygulanabilmesi ve buna bağlı olarak ülkemiz aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuruların sayısının azaltılması amacıyla tüketilmesi gereken en üst iç hukuk yolu olarak bireysel başvuru öngörülmüştür.

 

Bireysel başvuru, herkesin Anayasa’da teminat altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla başvurabileceği bir hak arama yolu olarak tanımlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi’ne gelen bireysel başvuru kabul edilebilirlik açısından incelendikten sonra, esas açıdan incelenerek mahkeme tarafından ihlalin mevcut olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapılarak karar verilir. Başvuruya konu iddialar mahkeme tarafından yerinde görülür ve hak ihlalinin gerçekleştiği tespit edilirse, mahkeme ihlalin ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmeder. Bu durumda hak ihlalinin mahiyeti doğrultusunda tazminata hükmedilebileceği gibi yeniden yargılama yapılmasına da karar verilebilir. Bireysel başvurunun idari yönden reddine ilişkin kararlar hariç Anayasa Mahkemesinin kabul edilebilirlik ve esasa ilişkin verdiği kararlar kesindir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurudan olumlu sonuç alınamaması ve verilen kararın tatmin edici olmaması halinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurulması mümkündür. Bu durumda uygun iç hukuk yollarının tüketildiğine ilişkin verilen kesin karardan itibaren gerekli başvuru şartları sağlanarak 6 ay içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapılabilecektir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararlar kesindir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kabul edilebilirlik aşamasında başvuru şartlarını inceleyerek, başvurunun esas yönünden incelenip incelenmeyeceğine hükmedecektir. Başvuru sürecinde her ne kadar avukatla temsil zorunluluğu bulunmasa da, gerek kabul edilebilirlik aşamasında eksik usuli işlemler yapılarak başvurunun gerekli şekil şartlarını taşımaması, gerekse esas aşamada tespit edilen eksikliklerin verilen kesin sürelerde tamamlanmaması halinde başvurunun reddine karar verilir. Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından görülen davaların uluslararası mahiyette olmasından dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kabul edilebilirlik kararının verilmesinden sonra başvurunun bir avukat aracılığıyla yürütülmesini istemektedir.

bottom of page