ozsen-HUKUK_BÜROSU.png

' Yetkin kadro, yaratıcı çözüm ve etkin sonuç. '

Dava Takibi ve Hukuki Danışmanlık

 Hukuki danışmanlık, dava takibi, ihtiyaca uygun sözleşme hazırlanması, resmi ve özel tüm kurumlarda işlemlerin gerçekleştirilmesi, ihtiyaç ve talep doğrultusunda İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinde müvekkillerimizin ulusal ve uluslararası platformda haklarının korunması için her zaman müvekkillerimizin yanındayız.

Özşen Hukuk Bürosu Hakkında

Genç ve dinamik kadromuzla, gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize hemen her hukuk dalında hukuki destek vermekte, en iyi sonuca ulaşmak için olaya özgü stratejiler geliştirerek, amaca giden en hızlı, en az maliyetli ve en verimli yolu yaratmaktayız 

Farklı hukuk alanlarında uzmanlaşmış bir danışman kadrosu  ve ülke dinamizmini yansıtan güçlü bir müvekkil ağına sahibiz.

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Büromuz şirket danışmanlığı, devri, bölünmesi, hisse alımı, sermaye artırımı, esas sözleşme düzenlenmesi, şirketlerin hukuki durumlarının tespiti gibi son yıllarda oldukça ihtiyaç duyulan çeşitli hukuk konularında başarılı bir şekilde faaliyet göstermektedir.

Enerji Hukuku

​Yenilenebilir enerji yatırımları başta olmak üzere, büromuz bu yatırımların gerek finansman  gerekse de inşası aşamalarında müvekkillerine hukuki destek vermektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Büromuz gayrimenkul yatırım ve finansmanlarının hukuki altyapısının oluşturulması, inşaat işlerinden gayrimenkulün satışına, yönetimine, kiralamasına ve franchise işlemlerine kadar çeşitli noktalarda hukuki destek sunmaktadır.

Arabuluculuk 

Büromuz Adalet Bakanlığı denetimi dahilinde müvekkillerine kanun gereği zorunlu bulunan ve bulunmayan hallerde "arabuluculuk" hizmeti vermektedir.

Tahkim

Dünyanın her yerinde icra edilebilen alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan Tahkim  alanında yaptığımız çalışmalarla,  uyuşmazlıkların devlet mahkemelerine göre daha hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenmesini sağlamaktayız.

Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık ve finans sektörüne ilişkin olarak hukuk büromuz, yaşanması olası uyuşmazlıkların mümkün olduğunca önlenmesi amacıyla karşılaşabilecek sorunlara karşı “önleyici hukuk hizmeti” vermekte, ayrıca mevcut ya da yeni çıkan hukuki düzenlemelere ilişkin eğitim, danışmanlık ve denetim hizmetlerini sunmaktadır.

Aile Hukuku

Psikolojik sürecin oldukça yorucu olabildiği aile hukuku’unun konusuna giren boşanma, velayet gibi vakıaların en az maddi ve manevi hasarla atlatılması için gereken hassas süreçlerin yönetimi konusunda büromuz müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku'nun konusuna giren alım/satım, kiralama, gibi sözleşmelerle beraber maddi ve manevi tazminat davaları ve sözleşmelerin uygulanmasından doğan anlaşmazlıklarda büromuz müvekkillerine hukuki destek vermektedir.

İcra ve İflas Hukuku

Büromuz icra ve iflas hukuku ve alacak-borç yönetimi hususundaki tecrübeleri ile müvekkilleri için verimli ve kapsamlı bir çalışma yürütmektedir. İcra takibi süreçleri tarafımızca hızlı ve hedefe dayalı şekilde sonuçlandırılmaktadır. Büromuz müvekkillerinin alacaklarının tahsil edilebilmesi için en kısa zamanda ve en etkili şekilde sonuca ulaşacak girişimlerde bulunmaktadır. 

Dava Takibi ve Danışmanlık Hizmetleri

Büromuz dava takibi, hukuki danışmanlık, ihtiyaca uygun sözleşme hazırlanması, resmi ve özel tüm kurumlarda işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi birçok hukuki hizmet sağlamakta, ihtiyaç ve talep doğrultusunda İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinde müvekkillerinin ulusal ve uluslararası platformda haklarını korunması için her zaman müvekkillerinin yanındadır.

Türkiye'nin Her Yerinde

Başta Adana, Antalya,  Ankara, Eskişehir,  Bursa, Antalya, İzmir ve Sakarya olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde işbirliği halinde olduğu hukuk bürolarıyla müvekillerimize ülke çapında hukuki hizmet vermekteyiz.

+ 90(216) 266 01 06

Münir Nurettin Selçuk Cad. Kalamış Apt. No: 21 D: 3  Kalamış / Kadıköy / Istanbul

All Rights Reserved | Copyright © Özşen Hukuk Bürosu | Content may not be reproduced, copied, partially or entirely cited without permission.