Telafi Çalışması


Yasada tanımlanan çalışma türleri arasında yer alan ‘Telafi Çalışması’ kurumu 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 64’üncü maddesi ve İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 7’inci maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir.
1. TELAFİ ÇALIŞMASI NEDİR?


Telafi çalışması, işçinin yasada yer alan sebeplerden dolayı çalışmaması durumunda çalışılmayan sürelerin belli bir zaman dilimi içinde yasal sınırlar dahilinde fazla çalışma yaparak ve fazla çalışma ücreti ödenmesine gerek kalmadan telafi edilmesidir.


İlgili Yasa ve Yönetmelikte ise Telafi Çalışması şu şekilde tanımlanmaktadır;


“Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışma telafi çalışmasıdır.”


Yukarıda yer alan tanıma göre telafi çalışması için öncelikle;

  • Zorunlu nedenler veya benzer nedenlerle işyerinde çalışmanın önemli ölçüde azalması veya işin tamamen tatil edilmesi,

  • İşçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi,

  • Ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi,

hallerinin gerçekleşmesi gerekmektedir.


2. İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ


İşyerinde telafi çalışması yapılıp yapılmayacağı yetkisi İş Kanunu uyarınca işverendedir. Ancak İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 7’inci maddesi ile telafi çalışması yaptırmak isteyen işverene yükümlülük getirilmiştir. İlgili hükme göre;


‘’Telafi çalışması yaptıracak işveren; bu çalışmanın 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesinde sayılan nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtmek, hangi tarihte çalışmaya başlanacağını, ilgili işçilere bildirmek zorundadır.’’


Dolayısıyla, işveren telafi çalışması yapılacağını işçiye yazılı olarak bildirirken hangi nedenle yapıldığını ve hangi tarihlerde yapılması gerektiğini bildirmelidir.


3. TELAFİ ÇALIŞMASINDA SINIRLAR


a. Zaman Bakımından Sınırlama


İlgili Kanun ve Yönetmelik uyarınca telafi çalışması, kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması ve işyerinde normal çalışma döneminin başlamasını takip eden 2 ay içerisinde yaptırılmalıydı.


Ancak; 26 Mart 2020 tarihinde 31080 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 43. Maddesi uyarınca, telafi çalışmasının düzenlendiği 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 64. Maddesi 1. Fıkrasında değişiklik yapılarak 2 aylık süre 4 aya çıkarılmıştır.


Ayrıca yine aynı değişiklik ile Cumhurbaşkanına bu süreyi iki katına kadar arttırma yetkisi verilmiştir.


Sonuç olarak, yapılan değişiklik ile zorunlu sebebin ortadan kalkmasından itibaren telafi çalışmasının yapılması gereken süre 2 aydan 4 aya çıkarılmıştır. Ayrıca, Cumhurbaşkanına bu süreyi 8 aya kadar çıkarma yetkisi tanınmıştır.


b. Çalışma Süreleri Bakımından Sınırlama


Telafi çalışmasının günde kaç saat yapılabileceği ve hangi günlerde yapılabileceğine dair yasal sınırlar vardır.

  • Günlük çalışma süresi İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği madde 4’e göre her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz. Dolayısıyla, işçi bir kısmı telafi çalışması olsa dahi günde 11 saatten fazla çalıştırılamaz.

  • Günlük telafi çalışma süresi 3 saatten fazla olamaz.

  • Yasal veya Sözleşmeye dayalı tatil günlerinde de telafi çalışması yaptırılamaz. İşyerinde çalışan işçilerin sözleşmelerine veya işyerinde mevcut uygulamalara göre hafta tatilinin hangi gün kullandırılıyorsa yine o günlerde de telafi çalışması yaptırılamaz.

  • Normal çalışma ile telafi çalışması arasında ara dinlenme verilmelidir.


Sonuç olarak işveren, İş Kanunu uyarınca kendisine verilen yetkiyi kullanarak yukarıdaki sınırlar ve şartlar dahilinde işyerinde telafi çalışması yapılmasına karar verebilir.


#zorunluneden #7226SayılıBazıKanunlardaDeğişiklikYapılmasına #telafiçalışma #telafiçalışmasürsi #normalçalışma #İşKanunu #telafiçalışmasüresi

Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Henüz etiket yok.
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

+ 90(216) 266 01 06

Münir Nurettin Selçuk Cad. Kalamış Apt. No: 21 D: 3  Kalamış / Kadıköy / Istanbul

All Rights Reserved | Copyright © Özşen Hukuk Bürosu | Content may not be reproduced, copied, partially or entirely cited without permission.