ozsen-HUKUK_BÜROSU.png

' Yetkin kadro, yaratıcı çözüm ve etkin sonuç. '

Son Paylaşımlar

​Ülkemizde daha çok “Taşeronluk Sözleşmesi” olarak bilinen alt istisna sözleşmesi; asıl yüklenicinin bir ücret karşılığında yapmakta olduğu eserin bir kısmını bir istisna sözleşmesi ile alt yükleniciye yaptırması olarak tanımlanabilir. Örneğin kendi arsasına bina yapı...

March 28, 2017

1. İhtiyati Tedbir Kararı 

İhtiyati tedbir 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 389-406. Maddeleri arasında “Geçici Hukuki Korumalar” ana başlığı altında ve iki bölüm halinde düzenlenmiştir. İhtiyati tedbir dava konusu edilmiş ya da edilecek bir taşınır ya da taşınmaz...

February 27, 2017

Yıllardır süregelen nüfus artışı ve buna bağlı yaşamakta olduğumuz kentleşme süreci, kaçınılmaz olarak hemen her alanda artan tüketim ve buna bağlı bir arz yaratmaktadır. Bu tüketim kalemlerinden şüphesiz en önemlilerinden biri olan elektrik ihtiyacının karşılanması is...

January 2, 2017

25.08.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Zorunlu Bireysel Emeklilik uygulaması getirilmiş ve bu uygulamanın yürürlük tarihi 01.01.2017 tarihi olarak be...

November 3, 2016

Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, bağımsız mü...

September 8, 2016

Türk hukukunda kan hısımlarının hangi sıraya göre mirasçı olacağı hususunda, birbirini izleyen kuşakların esas alındığı soybağına dayanan zümre usulü kabul edilmiştir.  Bu usul yasal mirasçıları kesin bir şekilde sıraya koymaktadır.

Mirasbırakanın birinci zümre mirasçıl...

August 15, 2016

Kamusal niteliği de bulunması itibariyle evlilik birliğinin sonlandırılması anlamına gelen boşanma, tarafların inisiyatifine ve iradelerine bırakılmamış, birçok ayrıntı ile düzenlenmiştir. Usul ve esasa ilişkin düzenlemeleri incelemeye boşanma sebepleri ile başlamakta...

Anonim Şirket yabancı Türkçe isimle kurulabildiği gibi an itibari ile yabancı isimle de kurulması mümkündür.Anonim Şirket her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabileceği gibi eski kanun döneminde tartışmalı olan ultra vires ilkesi (Şirketin kuruluş sözleşmesinde...

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında (kısaca HAGB) ortada sonuç doğuracak bir hüküm yoktur, yani daha doğru bir anlatımla mahkeme hukuk sisteminde sonuç doğuracak şekilde kararını henüz açıklamamış, açıklamayı ge...

Kira Artırımı Hakkında Kısaca;

Öncelikle belirtmek gerekir ki kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz, fakat kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava kanunun öngördüğü belirli şartlara uymak kaydıyla her zaman açıl...

Please reload

Please reload

Arşiv
Please reload

Etiketlere Göre Ara
Please reload

+ 90(216) 266 01 06

Münir Nurettin Selçuk Cad. Kalamış Apt. No: 21 D: 3  Kalamış / Kadıköy / Istanbul

All Rights Reserved | Copyright © Özşen Hukuk Bürosu | Content may not be reproduced, copied, partially or entirely cited without permission.