GAYRİMENKUL HUKUKU

Büromuz müvekkillerinin projelerinden elde edecekleri gelirleri maksimize ve bu tutarları tahsil etmeleri doğrultusunda hukuki hizmet sunmayı amaç edinmiştir. Gayrimenkulün finansmanı, gayrimenkul yatırımları, geliştirme ve inşaat işlerinden; gayrimenkulün satışına, yönetimine, kiralamasına ve franchise işlemlerine kadar çeşitli noktalarda hukuki destek sunmaktayız. Büromuz, hukuki uyuşmazlıkları asgari düzeyde tutmayı
amaçlamakla birlikte; uyuşmazlık ortaya çıktığı takdirde, mümkün olan en iyi şekilde hukuki temsil hizmeti sunmaktadır.

 

Stratejik yaklaşımlarımız neticesinde, kira sözleşmeleri için gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, müvekkilimizin hukuki menfaatine en uygun hükümler üzerinde anlaşma sağlayabilmekteyiz. 

 

 • Taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun rutin ve diğer işlemlerinin ifası

 • Gayrimenkuller üzerinde ipotek, intifa hakkı, irtifak hakkı, üst hakkı, oturma hakkı, kaynak hakkı, geçit hakkı, alım, önalım, gerialım hakları tesisi ve terkini

 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması sonrası geçerlilik süresi boyunca yönetimi

 • Gayrimenkul konularından doğan hukuki ihtilaflarda temsil

 • Tapu ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmaları gerçekleştirilmesi

 • Yatırım yapılması düşünülen taşınmazla ilgili açılmış ve halen devam eden idari ve adli davalar, bu davalara bağlı ihtiyati tedbir ve hacizlerin incelenmesi ve takyidatların hukuki mahiyetlerinin tespiti

 • Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmeleri hazırlanması

 • Tapu iptal ve tescil davaları

 • Tezyid-i bedel, şuyulandırma bedelinin arttırılması ve kamulaştırma davalarında temsil

 • Toplu konut projeleri, kooperatifler, kat mülkiyeti kurulması ve uyuşmazlıkları, vakıf taşınmaz tahsis işlemleri ve mortgage işlemlerinde danışmanlık

 • İmar plan değişiklikleri ile ilgili idari süreçlerin takibi ve istenilmesi durumunda iptali 

 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunu denetlenmesi

 • Yabancıların mülk edinmesi konusunda danışmanlık hizmeti ve süreç takibi