ozsen-HUKUK_BÜROSU.png

' Yetkin kadro, yaratıcı çözüm ve etkin sonuç. '

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

​​

 • Marka ve patent işlemleri için gerekli başvuru ve yazışmaların yapılması

 • Uluslararası fikri mülkiyet otoriteleri, Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde patent, marka, faydalı model ve diğer fikri ve sınai mülkiyet başvurularının takibi ve sonlandırılması

 • Koruma altına alınmış marka ve patentlere ilişkin olarak çıkabilecek ihtilafların çözümü

 • Uluslararası fikri mülkiyet otoriteleri, Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemeleri ve Türk patent Enstitüsü nezdinde itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi

 • Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri ve yüksek mahkeme nezdinde iptal davalarının takibi ve sonuçlandırılması, Türk mahkemeleri nezdinde ihlal davalarının takibi

 • Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemeleri ve yüksek mahkeme nezdinde ceza davalarının takibi ve sonuçlandırılması

 • Patent, marka, tasarım, yazılım, know-how ve diğer fikri ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin lisans sözleşmelerinin müzakeresi ve hazırlanması

 • Geçerlilik ve ihlale ilişkin görüş hazırlanması

 • İhlal ve iptal dava prosedürlerinin takibi

 • İnternet yoluyla yapılan marka ihlallerine yönelik sürecin takip edilmesi

 • Meslek Birlikleri nezdinde diğer temsil işlemlerinin gerçekleştirilmesi​

+ 90(216) 266 01 06

Münir Nurettin Selçuk Cad. Kalamış Apt. No: 21 D: 3  Kalamış / Kadıköy / Istanbul

All Rights Reserved | Copyright © Özşen Hukuk Bürosu | Content may not be reproduced, copied, partially or entirely cited without permission.