FRİEDRİCH W. KEREM ÖZŞEN


- Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
- MEF Üniversitesi MBA


Gerçek ve tüzel kişilerin hukuki danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi ile, şirket alım & satımı, hukuki değerlendirme, birleşme & devralmalar, başta üzere yatırım projelerinin hukuki altyapısının oluşturulması, sözleşme ilişkilerinin düzenlenmesi ve tahkim yargılaması nezdinde uyuşmazlıkların çözümlenmesinde yüksek bilgi ve tecrübeye sahiptir.  

kerem özşen.jpg