ozsen-HUKUK_BÜROSU.png

' Yetkin kadro, yaratıcı çözüm ve etkin sonuç. '

Kurucu Avukat

Av. Friedrich W. Kerem ÖZŞEN, Ticaret Hukuku kapsamında inşaat projeleri, yenilenebilir enerji ve üretim projeleri, şirket alım & satımı, hukuki değerlendirme, birleşme & devralmalar başta olmak üzere çeşitli yatırımların hukuki altyapısı-nın oluşturulması ve sözleşmesel ilişkilerinin dü-zenlenmesi konusunda yüksek bilgi ve tecrübe-ye sahiptir.


Av. Friedrich W. Kerem ÖZŞEN ticaret hukuku çerçevesinde sektörlerinde lider şirketlerin hu-kuki danışmanlığını yürütmekle beraber, kişilerin aile hukuku, miras hukuku, ceza hukuku ve gayrimenkul hukuku kaynaklı davalarında vekil olarak temsil etmektedir.

E-mail: 

kozsen@ozsenhukuk.com

 

Eğitim:

Galatasaray Universitesi Hukuk Fakültesi

MEF Üniversitesi MBA

Yabancı Diller:

Almanca, İngilizce, Fransızca

Ortak Avukat

Harvard ve Paris-Sorbonne Üniversiteleri başta olmak üzere yerli ve yabancı üniversiteler tara-fından gerçekleştirilen aktivitelere katılarak de-receler elde etmiş olan Av. Katharina S. Cihan AKYÜREK, Türkiye ve Almanya'nın önde gelen hukuk bürolarında çalışmıştır.
Bireysel ve toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku başta olmak üzere, Av. Arb. . Katharina S. Cihan AKYÜREK ceza hukuku ile milletlerarası özel hukuk konuları üzerinde çalışmalarını yürüt-mektedir. Çalışma alanı ayrıca özelleştirmeler, birleşme & devralmalar, şirketler & ticaret huku-ku ve davaların takibini kapsamaktadır.
Av. Arb. AKYÜREK Arabuluculuk Sicili'ne kayıt olması sebebiyle, iş hukukunda uzman arabulu-cu olarak ve ticaret hukuku alanında etkin olarak arabuluculuk çalışmalarını yürütmektedir.

 

E-mail:

 kakyurek@ozsenhukuk.com

 

Eğitim:

Galatasaray Universitesi Hukuk Fakültesi

Paris Panthéon-Sorbonne Universitesi  Hukuk Fakültesi 

 

Yabancı Diller:

Almanca, İngilizce, Fransızca

Friedrich Wilhelm Kerem Özşen

Katharina S. Cihan AKYÜREK

+ 90(216) 266 01 06

Münir Nurettin Selçuk Cad. Kalamış Apt. No: 21 D: 3  Kalamış / Kadıköy / Istanbul

All Rights Reserved | Copyright © Özşen Hukuk Bürosu | Content may not be reproduced, copied, partially or entirely cited without permission.